Eerste stappen

Vanaf dat moment dat er een naaste is overleden, komt er veel op u af. Hieronder staan de eerste stappen die u moet nemen.

1.

Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden in een woonhuis dient u direct de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

2.

Is de verzekeringspolis aanwezig?
Ga na of er een uitvaart- of begrafenisverzekering is afgesloten. Ongeacht waar u verzekerd bent, bent u vrij in het maken van een keuze voor een uitvaartonderneming. Vraag in geval van natura-verzekeringen wel naar de voorwaarden.

3.

Testament of wilsverklaring (wensboekje)?
Ga na of er een testament is of een wilsverklaring (ook wel wilsbeschikking) is. De overledene heeft daar eventuele persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de uitvaart.


Neem contact op met Petra van de Vin van INTENCE uitvaartbegeleiding. Bel 06- 163 63 173. Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar.
Tijdens ons eerste telefonische contact ontvangt u nuttige tips en adviezen over zaken waar u op voorhand rekening mee kunt houden.

In ons telefoongesprek zullen we u al een aantal vragen stellen. Wij vragen onder andere:
 • Gegevens van de overledene
 • Gegevens van u
 • Waar is de overledene?
 • Wat is de oorzaak van overlijden?
 • Moet de overledene vervoerd worden, bijv. van het woonhuis naar een rouwcentrum?
 • Wanneer wilt u dat wij komen?

Ter voorbereiding op de overbrenging en/of uitvaartbespreking kunt u de navolgende zaken op voorhand klaarleggen:
 • legitimatiebewijs overledene
 • legitimatiebewijs opdrachtgever uitvaart
 • trouwboekje of partnerregistratie
 • adressenlijst
 • gewenste kleding voor de overledene
 • wilsverklaring
 • testament
 • uitvaartpolis en bankrekeningnummer van de overledene
Na ons eerste telefonisch contact komen in de uitvaartbespreking de andere onderwerpen die van belang zijn, ter sprake. We nemen u bij de hand en begeleiden u stap voor stap, in uw eigen tempo, naar een mooi en waardig afscheid van uw dierbare. Samen maken we een draaiboek waarin de complete uitvaart beschreven staat. Uiteraard gebeurt alles naar uw wens c.q. de wensen van de overledene en geven samen vorm aan het afscheid. Dit hoeft niet in één gesprek allemaal geregeld te worden. Tot en met de dag van de uitvaart zullen we dagelijks contact hebben.

NEEM CONTACT OP

Intence Uitvaartbegeleiding

In tegenstelling tot veel andere organisaties staat bij ons geen ‘tijd’ voor het regelen van een uitvaart. Iedere uitvaart is uniek en ieder mens heeft zijn eigen tempo. Daarom krijgt iedereen bij ons de tijd die nodig is. Wij staan 24/7 voor u klaar.

NEEM CONTACT MET ONS OP