Kinderen en jongeren

Wanneer kinderen overlijden of voor kinderen die achterblijven is speciale aandacht nodig. Aandacht die Intence Uitvaart kan bieden.

Afscheid nemen van uw kind, hoe klein of groot ook, is onvoorstelbaar.
Als ouder hoort u geen uitvaart voor uw kind te regelen. En toch overkomt het u.

U moet voor uw gevoel onmogelijke beslissingen nemen wat betreft een uitvaart en u krijgt informatie over zaken waar u waarschijnlijk nog nooit over heeft nagedacht. Mijn woorden helpen niet bij het verdriet en de onmacht, maar wij zijn er wel voor u tijdens deze moeilijke dagen.
Wij blijven op de achtergrond maar zullen u adviseren wanneer dat nodig is. Wij bieden u de tijd om keuzes te maken en afscheid te nemen van uw kind. U bent leidend in de wensen, vanuit onze ervaring kunnen wij u ideeën aandragen en adviseren.
Kinderen die achterblijven
Er zijn bijna altijd kinderen betrokken bij het afscheid nemen van een dierbare. Zij blijven achter als zoon of dochter, als broer of zus, als kleinkind.

We kunnen niet veranderen dat kinderen afscheid moeten nemen, maar wel de manier waarop ze dat doen. Kinderen hebben andere emoties en gaan anders om met verdriet dan volwassenen dat doen. Probeer tegenover kinderen dan ook altijd eerlijk te zijn als ze vragen stellen. Een voorbeeld is wanneer bijvoorbeeld oma is overleden. Zeg dan niet dat oma slaapt en nooit meer wakker wordt. Dit kan bij kinderen omslaan in angst om zelf te slapen. Leg uw kind eerlijk uit dat oma dood is en wat de gevolgen daarvan zijn.

Wij  besteden heel bewust extra aandacht aan kinderen en hun emoties en beleving in aanloop naar de uitvaart en hun rol daarin. Er is veel mogelijk om kinderen te betrekken bij de afscheidsdienst.

Kinderen en jongeren staan midden in het leven. Ze hebben veel vrienden op school of op de sportclub en ze zijn actief op verschillende social media. Ook dat kan een plaats krijgen in het afscheid.

Wij beschikken over verschillende materialen waarmee kinderen spelenderwijs invulling kunnen geven aan hun verdriet, waarin ruimte is voor hun emoties en vragen. Ook kunnen wij u helpen zoeken naar begeleiding van kinderen en jongeren op de langere termijn.
Jongeren die overlijden
Het kan zijn dat u weet dat u binnenkort gaat overlijden. U heeft misschien al nagedacht over uw eigen afscheid. Of misschien vindt u het prettig om diegene die straks u uitvaart organiseert, alvast te ontmoeten. Wat voor afscheid past bij u? Wij kunnen u helpen om uw wensen vorm te geven.

Heeft u vragen over het omgaan met kinderen en de dood? Stel ze ons gerust. Ook als u een uitvaart elders laat of heeft laten regelen. Wij vinden het van groot belang kinderen op de juiste manier te begeleiden.

NEEM CONTACT OP

Intence Uitvaartbegeleiding

In tegenstelling tot veel andere organisaties staat bij ons geen ‘tijd’ voor het regelen van een uitvaart. Iedere uitvaart is uniek en ieder mens heeft zijn eigen tempo. Daarom krijgt iedereen bij ons de tijd die nodig is. Wij staan 24/7 voor u klaar.

NEEM CONTACT MET ONS OP